Velkommen til lagets bildedatabase

Vi er en aktiv forening med ca. 320 medlemmer, og har en stor mengde bilder fra områdets historie de siste 100 år.

Historielaget vil legge ut bilder kontinuerlig, slik at alle interesserte kan se og hente ned bildene.

Om selve databasen
image

Bildene er registrert og gruppert på "kategorier", "undergrupper",og eventuelt påeiere. De er søkbare på disse kriteriene og på enhver kombinasjon av disse.

Bildene som ikke har angitt eierrettigheter, kan lastes ned. Fritekst for hvert bilde gir informasjon om bildet.

Da originalene kan ha større kvalitet enn registrert bilde, kan disse fåes eller kjøpes ved henvendelse til historielaget.

Diskusjons forumet
image

Diskusjonsforumet brukes til å utveksle informasjon mellom medlemmene. Det kan være spørsmål om bilder som allerede er lagt inn, eller det kan være etterlysning av bilder fra konkrete historiske hendelser.

Nye aktueller diskusjonsemner vil kunne legges inn etter behov.

Våre aktiviteter

Historielaget har jevnlige samlinger hvor bilder sorteres og diskuteres.

Historielaget har slektforskningsgruppe som kommer sammen jevnlig.

Historielaget arrangerer aktuelle turer og samlinger etter behov (se lagets hjemmeside for program og nyheter)

Kontakt historielaget for bilder som ønskes i full oppløsning. Kontakt eier av bildet for de med restriksjoner.

Eksempelbilder
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4